İHTİYAÇ ANALİZİ SÜRECİ


Eğitim ihtiyacınızın başladığı ve eğitim bitişine kadarki süreçte Kurumsal Eğitim Analistimiz,  eğitim hedeflerinizi belirlemenizde ve tüm bilgi alışverişlerinde sizlerle birlikte olacaktır.

Planlamakta olduğunuz Kurumsal Eğitiminiz ile ilgili izlediğimiz adımlar;

  • Eğitim hedeflerinizin belirlenmesi,
  • Eğitim Analistimiz ve Eğitim Koordinatörümüz ile belirlenen hedeflere uygun içerik oluşturulması,
  • Seviye Tespit Sınavı (İhtiyaç Analizi) ile seviyelerin gruplandırılması,
  • Seviye Tespit Sınavı ile amacımız; eğitime katılacak bireyleri, ilgili eğitimdeki bilgi seviyesine göre sınıflandırmak, eğitim kalitesini maksimize etmektir.
  • Gerekli tüm eğitim materyalleri ile birlikte (Eğitim kitapçığı/Notu vb.) eğitimlerin başlaması,
  • Eğitimlerin bitişiyle birlikte, Eğitmen Değerlendirme Raporu, Katılımcı Yoklama Listesi’nin sizlere raporumuzun sunulması.
  • Değerlendirme raporları;  kurumsal eğitim sonrasında sizlere eğitim öncesi ve sonrasını analiz etmenizde yardımcı olabilmek için sunulmaktadır.